Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Dziennik ustaw
Monitor Polski
Dziennik Wojewódzki
Prawo miejscowe
Podsystem KW
Ekoportal
Rodzina 500 plus
Z tradycją w nowoczesność
ceidg
mikroporady
sportowapolska
Innowacyjne Podkarpackie

Wizja Szkoły

 

Moja szkoła,

mój drugi dom

 

Wizja Szkoły Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Kańczudze

 

Szkoła Podstawowa im. Króla Jana III Sobieskiego w Kańczudze kieruje się w swojej działalności następującymi zasadami:

-        każde dziecko jest dobre na miarę swoich możliwości,

-        wspieramy wszechstronny rozwój naszych uczniów.

W Naszej Szkole, bezpiecznej i przyjaznej dziecku, na równi ważni są Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele. Wszyscy pracują i uczą się w atmosferze wzajemnej tolerancji
i poszanowania prawa do godności osobistej. Rodzice są współorganizatorami życia szkoły. Staramy się, aby oddziaływania wychowawcze szkoły i domu były spójne, sprzyjały kierowaniu się w codziennych działaniach uzgodnionym systemem wartości oraz kontynuowaniu tradycji placówki. Dla nas wszystkich kształcenie jest jednocześnie wychowaniem, które ma posłużyć temu, aby uczeń stawał się pełnowartościowym człowiekiem. W tym celu nasze środowisko szkolne jest środowiskiem twórczym, w którym każdy może realizować się według własnych indywidualnych możliwości.

Program szkoły ukierunkowany jest na ucznia, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości. Uczeń korzysta z najnowocześniejszych zdobyczy techniki informacyjnej i informatycznej, rozwija swoje zainteresowania i zdolności. Nad jego rozwojem czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody nauczania i wychowania oraz rozwijająca i doskonaląca swoją ofertę poprzez ustawiczne dokształcanie się.

Szkoła jest nowocześnie administrowana, modernizuje swoją bazę. Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim uczniom, wspiera rodzinę oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego. Jest Szkołą Promującą Zdrowie wśród społeczności szkolnej i lokalnej. Podejmuje i inicjuje szereg działań oraz współpracuje ze środowiskiem lokalnym, a jednocześnie jest otwarta na różne propozycje, wnioski i sugestie innych podmiotów. Promuje swoje osiągnięcia na terenie miasta, gminy i regionu.


 
 

Nie dla szkoły,

lecz dla życia uczymy się.

Seneka Młodszy

 

Absolwent Szkoły Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Kańczudze, kończący Szkołę

 

-        jest wyposażony w niezbędne w życiu kompetencje (umiejętności i wiedzę),

-        potrafi świadomie i selektywnie wykorzystywać swe umiejętności,

-        jest przygotowany do nauki na wyższym etapie kształcenia,

-        umie korzystać z nowoczesnych technologii komunikacyjnych,

-        potrafi się uczyć i stara się poszerzać swoją wiedzę,

-        wykorzystuje możliwości, jakie stwarzają mu szkoła i dom,

-        zna swoje słabe i mocne strony,

-        przyjmuje odpowiedzialność za planowanie, organizowanie oraz ocenianie własnej nauki,

-        jest zdyscyplinowany i odpowiedzialny,

-        stara się przewidzieć skutki swoich działań,

-        cieszy się z sukcesów swoich i rówieśników,

-        akceptuje porażki, ale w miarę swoich możliwości szuka innych rozwiązań,

-        potrafi zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym,

-        jest asertywny i kreatywny w działaniu,

-        stosuje podstawowe normy współżycia społecznego,

-        szanuje godność i prawa każdego człowieka,

-        umie nawiązywać pozytywne relacje z innymi,

-        potrafi efektywnie współdziałać w zespole,

-        dba o zdrowie własne i innych,

-        promuje zdrowy styl życia,

-        dba o środowisko naturalne,

-        zna i szanuje swoje dziedzictwo kulturowe,

-        rozumie potrzebę pielęgnowania tradycji,

-        jest dumny ze swojego pochodzenia.


BIP
ePUAP
Portal mapowy

piątek, 21 lipca 2017
202 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
imieniny
Danieli, Wawrzyńca, Wiktora

ISO
Galerie zdjęć
Plan miasta Kańczuga
Mapa dojazdu
Panoramy
Pies czeka na człowieka
PR
Policja
PSEAP
Podkarpacki portal pracy
Urząd Pracy
Krus
Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze, ul M. Konopnickiej 2, 37-220 Kańczuga, pow. przeworski, woj. podkarpackie
tel.: 166423142, fax: 166426630, email: sekretariat@kanczuga.pl, http://www.kanczuga.pl
NIP: 794-10-01-225, Regon: 000528267
Nr rachunku bankowego: BANK SPÓŁDZIELCZY W JAROSŁAWIU FILIA W KAŃCZUDZE 52 9096 0004 2004 0041 6713 0001
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI