Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Dziennik ustaw
Monitor Polski
Dziennik Wojewódzki
Prawo miejscowe
Podsystem KW
Ekoportal
Rodzina 500 plus
Z tradycją w nowoczesność
ceidg
mikroporady
sportowapolska
Innowacyjne Podkarpackie

Wybrane punkty dokumentacji statutowej Szkoły

 

Wybrane punkty dokumentacji statutowej 

Szkoły Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Kańczudze

 

1.      Każdy uczeń zobowiązany jest do godnego zachowania w szkole i poza nią. Styl bycia uczniów winien być zgodny z zasadami zachowania propagowanego w szkole.

2.      Obowiązkiem ucznia jest obecność na zajęciach lekcyjnych. Uczeń nie może opuszczać budynku szkoły w czasie trwania lekcji ani w czasie przerw międzylekcyjnych.

3.      Rodzice powinni czuwać, by uczniowie nie opuszczali zajęć szkolnych bez ważnej przyczyny  oraz odpowiednio przygotowywali się do nich. Nieobecności winny być usprawiedliwione w formie pisemnej lub bezpośrednio przez rodzica/opiekuna najpóźniej tydzień od powrotu ucznia do szkoły.

4.      Uczeń i jego rodzice/opiekunowie mają obowiązek dbania o schludny wygląd ucznia w szkole, dziewczynki nie mogą nosić zbyt krótkich spódnic i nieskromnych bluzek, chłopcy mają mieć krótkie włosy; uczniowie nie mogą farbować włosów, robić makijażu, malować paznokci.

5.      Uczeń zobowiązany jest codziennie w szkole nosić mundurek i obuwie zastępcze. Na uroczystości wskazane przez wychowawcę ubiera się w strój galowy tj. białą bluzkę/koszulę i czarną (granatową) spódnicę/spodnie.

6.      Rodzice mają obowiązek pomóc dziecku w wypełnianiu obowiązków szkolnych, nadzorować i na bieżąco monitorować postępy dziecka w nauce i zachowaniu, zabezpieczyć podręczniki, zeszyty, przybory do zajęć. Nie powinni organizować wyjazdów rodzinnych, nie planować wizyt lekarskich w czasie obowiązkowych dla ucznia uroczystościach, spotkaniach klasowych, rekolekcjach szkolnych czy wywiadówkach.

7.      Obowiązkiem rodzica jest uczestniczenie w wywiadówkach i spotkaniach klasowych, zgłaszać się do szkoły na wezwanie wychowawcy lub innego nauczyciela, pedagoga lub dyrektora zgodnie z obowiązującymi procedurami i dokumentami.

8.      Rodzice mają obowiązek podpisywania na bieżąco wszystkich ocen i uwag w zeszytach przedmiotowych -  uczniowie są zobowiązani do dbania o systematyczność działań w tym zakresie. Potrzebę  takich działań określają przedmiotowe systemy oceniania.

9.      Rodzice wyjeżdżający za granicę mają obowiązek w formie pisemnej przekazać wychowawcy informację, kto w czasie ich nieobecności sprawuje prawną opiekę nad dzieckiem i może podejmować decyzje związane z nadzorem nad dzieckiem.

10.  Każdy rodzic powinien zapoznać się ze Statutem Szkoły, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, Programem Profilaktycznym, Programem Wychowawczym, standardami wymagań do sprawdzianu w klasie VI, Kalendarzem Pracy Szkoły na dany roku. Znajomość tych dokumentów potwierdza podpisem.

11.  Wymagana jest pisemna zgoda rodzica dotycząca uczestnictwa dziecka w lekcjach religii (klasa I), przysposobienia do życia w rodzinie (klasy V i VI), zajęciach pozalekcyjnych, zawodach sportowych, konkursach, wycieczkach.

12.  Każdy uczeń uczestniczy w uroczystościach szkolnych i patriotycznych - Święto Patrona, 11 Listopada, 3 Maja, Święto Rodziny oraz innych - zgodnie z kalendarzem szkolnym. Dyrekcja szkoły liczy na obecność uczniów w zgromadzeniach nieprzewidzianych i ważnych dla społeczności uczniowskiej. Rodzice również powinni brać udział w tych uroczystościach.

13.  Uczniowie reprezentujący szkołę na uroczystościach kościelnych i patriotycznych winni zachowywać się godnie. Jeśli uczeń nie jest w stanie z ważnych powodów uczestniczyć w danej uroczystości, powinien poinformować o tym wcześniej wychowawcę i przynieść pisemne usprawiedliwienie.

14.  Zabrania się uczniom używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w czasie lekcji. W przypadku stwierdzenia złamania zakazu uczeń oddaje telefon/urządzenie elektroniczne do nauczyciela przedmiotu lub wychowawcy, który wzywa rodzica i przekazuje mu telefon/urządzenie elektroniczne.

15.  Uczniowie powinni brać udział w wycieczkach klasowych. Wychowawca dostosowuje standard wycieczki do możliwości finansowych wszystkich uczniów. Rodzice deklarujący udział dziecka w wycieczce, a następnie rezygnujący z wyjazdu ponoszą częściowe koszty.

16.  Wymagania ujęte w programie wychowawczym szkoły mają charakter obowiązkowy i są zasadniczym kryterium przy wystawianiu oceny zachowania ucznia. Wszelkie uchybienia uczniów oraz rodziców w zakresie w/w punktów będą skutkowały uwagą negatywną zapisaną w zeszycie uwag, a w konsekwencji oceną z zachowania.

17.  Szkoła oferuje uczniom możliwość korzystania w z: zajęć świetlicowych, biblioteki szkolnej, pomocy pedagoga, w miarę możliwości zajęć wyrównawczych, kółek zainteresowań, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, gimnastyki korekcyjnej, zajęć sportowych, płatnych wyjazdów i zajęć na basenie. Uczniowie mogą korzystać bezpłatnie z herbaty na stołówce szkolnej, dożywiania płatnego - zupy, bułki lub bezpłatnego (spełnienie odpowiednich kryteriów).

18.  Oczekujemy, że Rodzice i Uczniowie wniosą w środowisko naszej szkoły przyjazną i pełną zrozumienia ocenę rzeczywistości.

 

Wyciąg ze Statutu Szkoły Podstawowej im.  Króla Jana III Sobieskiego w Kańczudze z dnia 24 listopada 2010r. dotyczący wizerunku zewnętrznego ucznia 

BIP
ePUAP
Portal mapowy

piątek, 21 lipca 2017
202 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
imieniny
Danieli, Wawrzyńca, Wiktora

ISO
Galerie zdjęć
Plan miasta Kańczuga
Mapa dojazdu
Panoramy
Pies czeka na człowieka
PR
Policja
PSEAP
Podkarpacki portal pracy
Urząd Pracy
Krus
Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze, ul M. Konopnickiej 2, 37-220 Kańczuga, pow. przeworski, woj. podkarpackie
tel.: 166423142, fax: 166426630, email: sekretariat@kanczuga.pl, http://www.kanczuga.pl
NIP: 794-10-01-225, Regon: 000528267
Nr rachunku bankowego: BANK SPÓŁDZIELCZY W JAROSŁAWIU FILIA W KAŃCZUDZE 52 9096 0004 2004 0041 6713 0001
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI