Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Dziennik ustaw
Monitor Polski
Dziennik Wojewódzki
Prawo miejscowe
Podsystem KW
Ekoportal
Rodzina 500 plus
Z tradycją w nowoczesność
ceidg
mikroporady
sportowapolska
Innowacyjne Podkarpackie

Zespół Interdyscyplinarny

 

Zespół Interdyscyplinarny

 

Zgodnie z art. 6 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U z 2005 r., Nr 180, poz.1493 z pózn. zm.) do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym między innymi tworzenie Zespołu Interdyscyplinarnego.

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie jest koordynowanie i integracja działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Do zadań Zespołu należy w szczególności:
- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
- podejmowanie wszelkich działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałania temu zjawisku,
- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
-rozpowszechnienie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
-inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

W celu rozwiązania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach Zespół może tworzyć grupy robocze.


Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zapewnia:
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kańczudze
ul. Słowackiego 12
37 – 220 Kańczuga
tel. 16 642 65 27

Co to jest przemoc w rodzinie?

Przemoc to każde zamierzone działanie – zachowanie, psychiczne lub fizyczne, powodujące cierpienie drugiej osoby, wykorzystujące przewagę sił, łamiące jednocześnie jej podstawowe prawa i zarazem mające na celu przejecie nad nią kontroli oraz władzy.
To zachowanie które narusza prawa i dobra osobiste drugiej osoby, powodując ból, strach i lęk.

Rodzaje form przemocy:

- przemoc fizyczna:
bicie, popychanie, kopanie, duszenie, bicie przedmiotami, parzenie, policzkowanie, nieudzielenie koniecznej pomocy itp.

- przemoc psychiczna:
wyzywanie, poniżanie, wyśmiewanie, szydzenie, lżenie, okazywanie braku szacunku, upokarzanie, poddawanie stałej krytyce, kontrolowanie i ograniczanie kontaktu z innymi osobami, wmawianie choroby psychicznej itp.

- przemoc seksualna:
wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi itp.

- przemoc ekonomiczna:
odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, niezaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny itp.

- zaniedbywanie: dotyczy przede wszystkim dzieci i osób starszych i zależnych
np. niezaspakajanie potrzeb dziecka zarówno fizycznych: właściwe odżywianie, ubieranie, ochrona zdrowia, edukacja itp., jak i psychicznych: poczucie bezpieczeństwa, miłość rodzicielska, troska itp.

 

 

BIP
ePUAP
Portal mapowy

piątek, 21 lipca 2017
202 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
imieniny
Danieli, Wawrzyńca, Wiktora

ISO
Galerie zdjęć
Plan miasta Kańczuga
Mapa dojazdu
Panoramy
Pies czeka na człowieka
PR
Policja
PSEAP
Podkarpacki portal pracy
Urząd Pracy
Krus
Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze, ul M. Konopnickiej 2, 37-220 Kańczuga, pow. przeworski, woj. podkarpackie
tel.: 166423142, fax: 166426630, email: sekretariat@kanczuga.pl, http://www.kanczuga.pl
NIP: 794-10-01-225, Regon: 000528267
Nr rachunku bankowego: BANK SPÓŁDZIELCZY W JAROSŁAWIU FILIA W KAŃCZUDZE 52 9096 0004 2004 0041 6713 0001
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI